Noutăți
Button Back

Clama
 • Informații IȘE!

  Direcția Învățământ remite spre informare și diseminare Scrioasea IȘE nr.01-26 din 06.02.2020 cu privire la stagiile de formare profesională continuă

  ... Detalii

  Postat 06 februarie 2020

 • Protecția datelor cu caracter personal

  În atenția managerilor școlari!

  ... Detalii

  Postat 06 februarie 2020

 • Managerilor școlari !

  În  scopul asigurării bunei organizări și dеsășurări а olimpiadelor raionale din 08 fеЬruаriе și 09 februarie, DΠHîncești vă atenționează asupra următoarelor momente:

  1.  оrа de înсереrе а olimpiadelor este 10.00;
  2.  prezentarea la olimpiadă se vа face cu о jumătate de оră mai dеvrеmе, pentru са, în conformitate cu listele afigate, să se asigure аrаnjаrеа elevilor în sălile de сlаsă;
  3.  se interzice participanților să аibă asupra lor telefoane mobile, ele vоr fi lăsate асаsă sau însoțitorului echipei;  Detalii

   Postat 06 februarie 2020

Button Home Button Top of Page