Noutăți
Button Back

Clama
 • AVIZ! Concurs repetat in următoarele instituţii preşcolare şi preuniversitare

  La concurs pot participa cetăţeni ai RM; cu studii superioare pedagogice şi vechime de activitate pedagogică de cel puţin 5 ani; ce n-au împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limita de vîrstă; posedă limba română; sunt apţi din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru executarea funcţiei; n-au antecedente penale.

  ... Detalii

  Postat 05 iulie 2013

 • Managerilor liceelor teoretice

  În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de admitere în învăţămîntul liceal „Planul de înmatriculare se stabileşte de către organele administraţiei publice locale de nivelul II”, Consiliul de Coordonare a reformei în sistemul educaţional raional, în şedinţa din 03.07.2013, a analizat posibilităţile de admitere în sesiunile anului 2013, pornind de la rezultatele examenelor la finele treptei de gimnaziu

  ... Detalii

  Postat 05 iulie 2013

 • URGENT! În atenţia managerilor şcolari!

   

  Vă rog , urgent transmiteţi listele cu beneficiarii care se vor odihni în luna august în taberele de odihnă:Bobeica şi Vadul lui Vodă, pănă la data de 10.07.13

  De la beneficiarii care nu doresc bilete de odihnă , cereţi  explicaţie în scris unde e indicată cauza refuzului.

  Executor: A. Cocîrţă

  Tel. 0269-23816

  ... Detalii

  Postat 05 iulie 2013

Button Home Button Top of Page