Noutăți
Button Back

Clama
  • Maximă atenție managerilor școlari.

    Direcția  Învățământ solicită oferta pentru evaluarea maturității școlare și psihosomatice a copiilor care  nu au  împlinit vîrsta de 7 ani pînă la începutul anului școlar și nu au frecventat grupa pregătitoare.

    Oferta se va prezenta pînă la data de 10 august. Graficul desfășurării procesului de evaluare de către Comisia raională de școlarizare va fi publicat mai tîrziu, în baza ofertelor.

    ... Detalii

    Postat 04 august 2016

Button Home Button Top of Page