Noutăți
Button Back

Clama
  • Notă informativă cu privire la instruirea elevilor în domeniul electrosecurității

                                                                               NOTĂ INFORMATIVĂ

          În  ultima vreme a sporit evident numărul de cazuri de traumatizm electric în rîndul populaţiei şi în special în rîndul copiilor.Dacă în anul 2012 în republică s-au produs  23 cazuri de electrocutare,apoi în anul  2013 au avut loc  28 cazuri, dintre care 19 cazuri cu ... Detalii

    Postat 26 mai 2014

Button Home Button Top of Page