Noutăți
Button Back

Clama
 • ANUNȚ DE PARTICIPARE: LICITAȚIE PUBLICĂ PRIVIND ACHIZIȚIONAREA FOILOR DE ODIHNĂ DE VARĂ PENTRU COPII

  1. Denumirea autorităţii contractante: DIRECŢIA ÎNVĂŢĂMÂNT HÂNCEŞTI
  2. IDNO: _1013601000026_______________________
  3. Tip procedură achiziție: ___LICITAȚIE PUBLICĂ______________________________
  4. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al proceduri inegociate)[indicaţi]_____________________________________________________________
  5. Obiectul achiziției: __ FOI DE ODIHNĂ DE VARĂ PENTRU COPII __________________
  6. ... Detalii

   Postat 11 mai 2018

Button Home Button Top of Page