Noutăți
Button Back

Clama
  • Direcția Învățămînt Vă informează că Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne

    În atenția managerilor școlari!

        Direcția Învățămînt Vă informează că Întreprinderea de Stat Servicii Pază a Ministerului Afacerilor Interne prestează servicii în domeniul pazei fizice și tehnice a obiectivelor, instalării și deservirii sistemelor de securitate și alte servicii specializate. Acordînd aceste servicii, vor facilita securitatea personală a elevilor și cadrelor didactice din instituțiile de învățămînt, vor preveni și diminua riscul atentatelor la proprietatea publică.

        Suplimentar Vă comunicăm că Serviciul Pază a MAI propune următoarele servi... Detalii

    Postat 14 februarie 2017

Button Home Button Top of Page