Activitatea Cabinetului Metodic
Clama
  • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” anunță înscrierea la concurs, pentru ciclul II masterat

    Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” anunță înscrierea la concurs, pentru ciclul II masterat, a cadrelor didactice și manageriale la Facultatea Formare Continuă, la programele de studii: Management Educațional 90 credite; Leadership și instruire 90 credite (limba de instruire română sau engleză).

    Înscrierea la concurs va avea loc atât pentru locuri bugetare, cât şi în bază de contract. Documentele (2 copii a buletinului de identitate, 2 copii a diplomei de studii superioare, diploma în original, suplimentul diplomei, certificat medical 086U, 6 fotografii 3x4, extras din carnetul de muncă) se vor depune de că... Detalii

    Postat 05 iulie 2018

Button Home Button Top of Page