Clama
Numele Prenumele Functie Numar de telefon Biroul
TONU Valentina ŞEFA DIRECŢIEI ÎNVĂŢĂMÂNT HÎNCEŞTI 269-22748, 069506066
Buruian Eugenia Secția Politici Educaționale și Management (SPEM), șef adjunct 269-23130, 076000309
Şerban Ala Secția Politici Educaționale și Management, specialist principal, inspector școlar 269-23826, 069699176 412
Scutaru Oxana Secția Politici Educaționale și Management, specialist principal, inspector școlar, 269-23826, 069341974 412
Dănilă Maria Secția Politici Educaționale și Management, specialist principal, inspector educație timpurie 269-25843, 69566317 411
Costrîj Alla Secția Politici Educaționale și Management, specialist superior, inspector școlar 269-25843, 67463407 411
Cojocaru Inga Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională (SMCFP), șefa secției 269-23095, 60306934 406
Tașcă Elena Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist superior metodist 269-22984 410
Budurin Irina Director-interimar al CGCEE 079636776
Zamurca Grigore Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist - metodist 269-23831, 69693380 407
Buiuc Vera Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist principal metodist, 269-23831, 69965067 407
Plăcintă Mariana Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist - metodist 269-23095, 60479195 406
Ionescu Olesea Secția Management al Curriculumului și Formare Profesională, specialist superior metodist 269-22984 410
Mititel Violeta Serviciul Management al resurselor umane, comunicare și relații cu publicul, specialist principal 269-23855, 69724206 409
Țurcanu Galina Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului (SMEFP), contabil principal 269-23776, 61152087 405
Olaru Svetlana Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului (SMEFP), contabilprincipal 0269-2-38-35 Anticamera
Tonu Lidia Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului (SMEFP), contabil-arhivar principal 0269-2-37-43 408
Deviza Rodica Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului, contabil principal 0269-2-37-76 405
Drumea Maria Serviciul Management economico-financiar și al patrimoniului (SMEFP), contabil 0269-2-38-41 414
Iusico Maria Serviciul de Asistență Psihopedagogică, șefa secției 269-84896, 78034816 SAP
Cimpoieșu Ana Președintele CR SEȘ 0269-2-38-41 414
Olaru Svetlana secretar-dactilograf 0269-2-38-35 Anticamera
Button Home Button Top of Page