Activitatea Cabinetului Metodic
Clama
 • În atenţia coordonatorilor ANET

  Buletin electronic din data de 03.11.2016

  ... Detalii

  Postat 24 noiembrie 2016

 • Comunicat de presă:Şcoala tînărului specialist

   

  La data de 23 noiembrie DÎ aorganizat si desfăşurat Şcoala tînărului specialist cu tema: Corelaţia între competenţe-subcompetenţe-obiective operaţionale-sarcini de învăţare. Au particaipat  14  cadre tinere. În cadrul seminarului s-a discutat despre corelaţia între obiectivle operaţionale şi sarcinile de învăţare, s-au identificat reguli de elaborare a unei sarcini didactice, s-a realizat schimb de experienţă în baza unei secvenţe didactice.

  ... Detalii

  Postat 24 noiembrie 2016

Button Home Button Top of Page