Clama
  • Comunicat de presă: Atestarea_2019

    Procesul de atestare şi susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare promovează schimb de experienţă, capacitate de autoinstruire, autoevaluare, monitorizare şi perfecţionare a practicii profesionale.

    În acest context, menționăm că la data de 18.04.2019,   în incinta LT ”M. Eminescu” Hâncești a avut loc prima ședință a Comisiei Raionale de Atestare a cadrelor didactice  din învățământul general. În fața comisiei raionale de specialitate  au susținut Rapoartele de autoevaluare  34 decadre didactice ( 3 pentru confirmarea gradului didactic I și 31 pentru conferirea gradului didactic II). Candidații au respecta... Detalii

    Postat 23 aprilie 2019

Button Home Button Top of Page