Comunicat de presă: Atestarea_2019
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: Atestarea_2019

  Procesul de atestare şi susţinerea publică a Rapoartelor de autoevaluare promovează schimb de experienţă, capacitate de autoinstruire, autoevaluare, monitorizare şi perfecţionare a practicii profesionale.

  În acest context, menționăm că la data de 18.04.2019,   în incinta LT ”M. Eminescu” Hâncești a avut loc prima ședință a Comisiei Raionale de Atestare a cadrelor didactice  din învățământul general. În fața comisiei raionale de specialitate  au susținut Rapoartele de autoevaluare  34 decadre didactice ( 3 pentru confirmarea gradului didactic I și 31 pentru conferirea gradului didactic II). Candidații au respectat Regulamentul de atestare și au răspuns la întrebările comisiei, demonstrând competențe profesionale în conformitate cu standardele , responsabilitate pentru activitatea didactică și motivație de autoafirmare. Comisia a decis:

  a) a propune Comisiei republicane 3 cadre didactice din raion pentru confirmarea gradului didactic I

  b) conferirea gradului didactic II la 31 de cadre didactice.

           Comisia Raională de atestare a remarcat responsabilitatea și profesionalismul cadrelor didactice, exprimându-şi speranţa că numărul celor care vor accede la grade didactice, în anii următori, va devein mai mare.

  Direcția Învățământ Hâncești aduce mulțumiri comisiilor școlare de atestare pentru sprijinul acordat cadrelor didactice și atitudinea responsabilă în pregătirea documentației cu referire la atestare.

   

   

  Ex.Cojocaru I.

  Postat 23 aprilie 2019

poză
poză
poză
poză
poză
Atestarea_2019
Atestarea_2019
Atestarea_2019
Atestarea_2019
Atestarea_2019
Button Home Button Top of Page