Clama
  • REPERE METODOLOGICE PRIVIND ORGANIZAREA PROCESULUI EDUCAȚIONAL LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (șc. națională)

    PRELIMINARII

    Limba și literatura română (treapta gimnazială și liceală) și Literatura universală (treapta liceală) sunt discipline de bază obligatorii din aria curriculară Limbă și comunicare, care contribuie plenar la formarea profilului vorbitorului cult de limba română. În conformitate cu prevederile Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152/2014, comunicarea în limba română este prima competență-cheie care definește finalitatea procesului educațional, fapt ce accentuează ponderea disciplinelor în conturarea profilului absolventului.

    ... Detalii

    Postat 27 august 2019

Button Home Button Top of Page