Clama
  • Acțiuni de protest

    În atenția liderilor sindicali! În regim de urgență, convocați adunarea sindicală cu adoptarea hotărîrii privitoare la disponibilitatea de participare la acțiunile de protest și de declarare a grevei. Extrasul din procesul-verbal (vezi modelul) cu lista semnăturilor le prezentați Consiliului Raional Hîncești al SEȘ pînă la 24 martie 2014. Ana Cimpoieșu.

    ... Detalii

    Postat 14 martie 2014

Button Home Button Top of Page