Clama
  • PLANUL MANAGERIAL, ANUL DE STUDII 2021-2022

    Rolul și atribuțiile DÎ Hîncești

    Fiind o subdiviziune a Consiliului Raional Hîncești, Direcția Învățământ urmărește implementarea obiectivelor educaționale prevăzute în Codul Educației al Republicii Moldova, Hotărârea Guvernului nr.404 din 16.06.2015 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a organului local de specialitate în domeniul învățământului și a structurii-tip a acestuia”, precum și de Regulamentul de organizare și funcționare a DÎ Hîncești, aprobat prin De... Detalii

    Postat 12 octombrie 2021

Button Home Button Top of Page