Clama
  • Comunicat de presă_Consiliul Consultativ al DÎ

     

                Agenda Consiliului Consultativ din data de 10 februarie 2021 a înserat  Rapoartele de activitate a Secției Politici Educaționale și Management, Secției Managementul Curriculumului și Formare Continuă și a Serviciului de Asistență Psihopedagogică. Rapoartele prezentate au inclus prioritățile și rezultatele activității structurilor respective pe I semestru.

             Dna Eugenia Buruian, șefa SPEM, a menționat efortul echipelor manageriale în organizarea procesului instructiv-educativ în condițiile pandemice și aportul cad... Detalii

    Postat 12 februarie 2021

Button Home Button Top of Page