Clama
  • DECLARAŢIA DE RĂSPUNDERE MANAGERIALĂ pentru anul 2021

    În temeiul prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.229/2010 privind controlul financiar public intern, subsemnata, TONU VALENTINA, în calitate de  Șefa Direcției Învățământ Hîncești, declar că Direcția Învățământ a Consiliului Raional Hîncești dispune de un sistem de control intern managerial a cărui organizare şi funcţionare permite furnizarea unei asigurări rezonabile precum că fondurile publice alocate în scopul atingerii obiectivelor strategice şi operaţionale au fost utilizate în condiţii de transparenţă, economicitate, eficienţă, eficacitate... Detalii

    Postat 07 februarie 2022

Button Home Button Top of Page