Clama
 • Ordinul DI nr. 121-b din 21.08.2020 Cu privire la actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)

  În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, art. 140, p. (1), alin. z), Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind proctecția datelor cu caracter personal, Hotărârea Guvenului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la procesarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Hotărârea Guvernului nr. 899 din 27.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului pentru sistemul de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor, Decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal nr. DA-1415710116318 din 11 noiembrie 2... Detalii

  Postat 22 august 2020

 • ORDINUL MECC nr. 840 din 19.08.2020 Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general

  Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a aprobat Reglementările speciale privind organizarea anului de studii 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar.

  Documentul stabilește obligațiile/acțiunile organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, după caz, ale altor subdiviziuni ale consiliilor raionale/municipale, cadrelor de conducere și didactice din instituțiile de învățământ în vederea organizării anului de studii 2020-2021 în contextul epidemiologic de COVID-19.

  Detalii

  Postat 22 august 2020

 • Ordinul DÎ nr.103-b din 01.07.2020

  Direcția Învățământ remite spre informare Ordinul DÎ nr. 103-b din 01.07.2020 cu privire la conferirea/confirmarea gradului didactic II.

  ... Detalii

  Postat 22 august 2020

Button Home Button Top of Page