Clama
 • ORDINUL DI NR.199-B DIN 02.11.2021

  În conformitate cu art. l40 al Codului Educației nr. l52/20l4, Legea пr.133/2011 privind
  protecția datelor сu caracter personal, Hotărârea Guvernului пr. 601/2020 cu privire la aprobarea
  Conceptului Sistemului informațional de management în educație, Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010
  privind арrоbаrеа Сеrințеlоr fаță de asigurarea securității datelor cu саrасtеr personal ... a fost emis Ordinul nr.199-b ,Cu privire la actualizarea datelor în SIME în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal.

  ... Detalii

  Postat 05 noiembrie 2021

Button Home Button Top of Page