Ordinul DI nr. 121-b din 21.08.2020 Cu privire la actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)
Button Back

Clama
  • Ordinul DI nr. 121-b din 21.08.2020 Cu privire la actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME)

    În conformitate cu prevederile Codului Educaţiei nr. 152 din 17 iulie 2014, art. 140, p. (1), alin. z), Legea nr. 133 din 08 iulie 2011 privind proctecția datelor cu caracter personal, Hotărârea Guvenului nr. 1123 din 14.12.2010 privind aprobarea Cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la procesarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, Hotărârea Guvernului nr. 899 din 27.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului pentru sistemul de cartografiere a şcolilor primare, gimnaziilor şi liceelor, Decizia Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter personal nr. DA-1415710116318 din 11 noiembrie 2014 privind autorizarea operațiunilor de prelucrare a 30.01.2019, Ordinul MECC nr. 327/2019 privind realizarea Proiectului de ajustare/modernizare a Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) și în temeiul Ordinului MECC nr. 828 din 17.08.2020 cu privire la actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (http://ctice.gov.md/wp-content/uploads/2020/08/Ordin-cu-privire-la-actualizarea-datelor-%C3%AEn-SIME-semnat-aug-2020.pdf), emit următorul Ordin:

     

    Postat 22 august 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3278 Ordinul DI nr. 121-b din 21.08.2020 Cu privire la actualizarea datelor în Sistemul Informațional de Management în Educație (SIME) (Ordinul DI Actualizarea Datelor SIME_21082020.pdf)
Button Home Button Top of Page