Clama
 • Ordinul DÎ nr.149-d din 01.12.2016 „Cu privire la delegare”

  DÎ atșează Ordinul nr. 149-d din 02.12.2016 „Cu privire la delegare”

           În conformitate cu Planul managerial a Direcției Învățămînt pentru anul 2016-2017, este planificat desfășurarea atelierului de lucru cu membrii Consiliului Raional al Elevilor la data de 02.12.2016.

  Reieșind din cele relatate, emit următorul

  ORDIN

  1.     A delega la seminarul din 02.12.2016, care va avea loc în incinta LT „M.Lomonosov”, următorii elevi și responsabilii acesora:

  ... Detalii

  Postat 01 decembrie 2016

Button Home Button Top of Page