Clama
 • În atenția managerilor școlari!!

   

  În contextul situației de COVID-19 și al facilitării oportunităților de parcurgere a stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice din învățământul general, IȘE, în conformitate cu Ordinul nr.92 din 03.02.2020 al MECC, organizează în perioada septembrie-octombrie 2020 procesul de formare profesională continuă la distanță (online) în baza platformei Moodle elearning.ise.md (10/20 credite) la următoarele specialități:

  1. Din 07 septembrie 2020:
  • Psihopedagogia artelor;
  • Educația timpurie;
  • Învățământ pr... Detalii

   Postat 24 august 2020

  • În atenția managerilor școlari!!!

    

   În conformitate cu Regulamentul „Cu privire la formarea continuă a adulților”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 193 din 24.03.2017 (cu modificările respective, nr. 104 din 27 februarie 2019), Institutul de Științe ale Educației organizează în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021 demararea studiilor de calificare profesională suplimentară și de recalificare profesională pentru cadrele didactice și pentru alte categorii de persoane care optează angajarea în sistemul educațional la următoarele specialități, după cum urmează :

   I.       Calificare profesională s... Detalii

   Postat 24 august 2020

Button Home Button Top of Page