Clama
  • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul la biologie și chimie

    În anul acesta de învățămînt catedra raională a profesorilor de chimie și biologie a desfășurat 2 seminare teoretico-practice: în prima jumătate a anului în GM Mingir la tema”Parametrii predării calitative în cadrul studierii disciplinelr școlare, raportate la standardele de calitate”, și în jumătatea a II-a în LT”A.Donici” la tema”Strategii, tehnici, instrumente și modalități de integrare curriculară în învățămîntul preuniversitar”. Colectivele profesorale ale acestor instituții au fost pătrunse de mare... Detalii

    Postat 13 aprilie 2016

Button Home Button Top of Page