Clama
  • În atenția mangerilor și bibliotecarilor: Raport statistic 6 C

    Direcția Învățământ Hâncești remite spre informare graficul prezentării raportului statistic  - forma „6 c „( forma din anul trecut, se atașează).

    17 ianuarie

    1. GM Bălciana
    2. GM Bozieni
    3. GM Boghiceni
    4. GM Bujor
    5. GM Buţeni
    6. GM Călmăţui
    7. GM Caracui
    8. GM ”Dm. Crețu” Cărpineni
    9. GMG Cărpineni
    10. GM Căţeleni
    11. GMG Cotul Morii
    12. GM Dancu
    13. GM Drăguşenii Noi
    14. GM Fundul Galbenii
    15. GMG ”K.Evteeva” Ivanovca
    16. GM Logăneşti

    Detalii

    Postat 10 ianuarie 2019

  • Planul și oferta de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

    Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău prezintă pentru informare Planul și oferta de formare profesională continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere a UPS ”Ion Creangă” pentru anul 2019.

    ... Detalii

    Postat 10 ianuarie 2019

Button Home Button Top of Page