Activitatea Cabinetului Metodic
Clama
  • În atenția managerilor școlari!!!

    În scopul realizării ordinului MECC nr.635 din 28.12.2017 Cu privire la aprobarea Planului de formare profesională continuă a cadrelor didactice și de conducere pentru anul 2018, DÎ Hâncești intervine cu solicitarea de a fi informată  despre numărul de cadre didactice/de conducere care au absolvit stagiile de formare profesională continuă realizate de IȘE în perioada 01 ianuarie-01 noiembrie 2018 și a acelora care vor fi delegate până la finalizarea anului 2018.

    Informația va fi prezentată în formă de listă a cadrelor de conducere și a cadrelor didactice pe discipline școl... Detalii

    Postat 30 octombrie 2018

Button Home Button Top of Page