Clama
  • СOMUNICAT DE PRESĂ: ”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”

     La data de 29 noiembrie 2016, în incinta GM Bobeica, DÎ Hîncești s-a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire cu tematica ”Exploatarea bazei tehnico-materiale- versus rezultat academic”.

       Seminarul a inclus activitatea plenară, dirijată de Eugenia Buruian, șef adjunct al DÎ, care a urmărit realizarea obiectivelor ce țin de stabilirea relației:  baza materială- mijloace de învățămînt- proces de învățămînt-persoane instruite; demonstrarea unor practici bune de exploatare a bazei didactico-materiale în cadrul procesului educ... Detalii

    Postat 14 decembrie 2016

Button Home Button Top of Page