Ordinul DÎ nr.132-b din 09.09.2020
Button Back

Clama
  • Ordinul DÎ nr.132-b din 09.09.2020

    Ref: Cu privire la rețeaua de școli și clase pentru anul de studii 2020-2021:

         Întru implementarea procesului de finanţare a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general, ciclul I și II, cu aplicarea unei metodologii pe bază de formulă, în vederea realizării măsurilor de asigurare a durabilităţii, consolidării reţelei şcolare şi de clase din raion, examinând materialele prezentate de către fiecare instituție de învățământ vizând reţeaua în cauză pentru anul de studii 2020-2021, conform prevederilor art. 141 (d), (f) din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014, având în vedere situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 și în scopul stabilirii modalității de organizare a procesului educațional în instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar în anul de studii 2020-2021 în contextul pandemiei de COVID-19, conform prevederilor Hotărârilor CNESP nr. 26 din 21.08.2020, nr. 28 din 28.08.2020, nr. 29 din 07.09.2020, nr 30 din 11.09.2020, Ordinelor MECC nr. 840 din 19.08.2020 Cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 în învățământul general și 892 din 26.08.2020 Cu privire la relansarea procesului educațional în înstituțiile de învățământ, prevederile art. 9 (b) din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Învățământ și Deciziei Consiliului de Administrație al Direcției Învățământ Hâncești nr. 02 din 09.09.2020, emit următorul ordin:

    Postat 22 septembrie 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3294 ORDIN DI nr. 132-b_Reteaua Scolara_2020-2021_09092020_APROBAT_final (ORDIN DI nr. 132-b_Reteaua Scolara_2020-2021_09092020_APROBAT_final.pdf)
Button Home Button Top of Page