Comunicat de presă
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă

  Cu prilejul Zilei profesionale a angajaților din învățământ care este marcată, anual, în data de 5 octombrie, mai multe cadre didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar  din raionul Hîncești   s-au învrednicit cu Diplome, oferite în semn de recunoaștere și înaltă prețuire a meritelor profesionale, precum și pentru incontestabilele calități de profesionalism, dăruire în promovarea valorilor educaționale. De asemeanea au fost oferite Diplome din partea Președintelui RM, Guvernului RM și a Ministerului Educației, Culturii și Cercetătii.

  Diplomele au fost înmânate de către oaspeții de onoare prezenți la sărbătoare: Anatolie Chetraru-președintele raionului Hîncești,Vera Tănase-Partașcu- vice-președintele raionului,Maria Rașcu,șefa Secție Construcții ,Gospodărie comunală și Drumuri a Consiliului Raional,Ion Sîrbu- șef Direcție Agricultură și Alimentație, Elena Nichifor-șef Direcție Economie și Cooperare Transfrontalieră,

  Ana Cimpoieșu- preşedinte al Consiliului  raional al Sindicatelor Educației și Ştiinței Hînceşti.

  În cuvântul său de salut, dna Valentina Tonu, șefa DÎ, a felicitat cadrele didactice  și a remarcat că ”data de 5 octombrie este o zi percepută drept o sărbătoare a vieții lăuntrice a cadrelor didactice, care, într-un complex parteneriat educațional cu societatea pus în slujba perfectibilității ființei umane, fac eforturi îndrăznețe întru dobândirea fericirii prin cunoaștere.”

  Al IV-lea an consecutiv, DÎ Hîncești decernează Distincția Pedagogul de onoare al raionului Hîncești. De acest titlu s-au învrednicit 4 cadre didactice, care au contribuit prin rezultate notorii la fortificarea sistemului educațional al raionului Hîncești.

  Farmecul sărbătorii a fost dat de un decor deosebit, întâmpinare prietenoasă și alte surprize scenice oferite  în dar de către colectivul de elevi și cadre didactice a LT Lăpușna.

     După ceremonia oficială, festivitatea a continuat cu un frumos concert. Pentru cei prezenţi au evoluat colectivul surorilor OSOIANU, care au întregit, pe deplin, atmosfera de sărbătoare.

  Postat 08 octombrie 2019

Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Ziua profesională a angajaților din învățământ
Button Home Button Top of Page