Managerilor şcolari și preșcolari: Direcţia Învăţământ solicită prezentarea informațiilor pentru anul academic 2019-2020
Button Back

Clama
 • Managerilor şcolari și preșcolari: Direcţia Învăţământ solicită prezentarea informațiilor pentru anul academic 2019-2020

  În scopul eficientizării activității de la începutul anului academic, Direcţia Învăţământ solicită prezentarea următoarelor informații după cum urmează:

  1) Rețeaua școlară pentru anul de studii 2019-2020 (formularul Excel se atașează– instituțiile preuniversitare (LT, GM, GMG, ȘPG):            

              1.1 Electronic – 05-06 septembrie 2019, adresa de e-mail alexcristy77@mail.ru

            1.2 Original, cu prezentarea Registrului școlar, Listei nominale (nume și prenume) pentru clasele I-âi și a X-a – 9-10 septembrie 2019 (responsabili: specialistul care curează instituția și dna G.Țurcanu).

  NOTĂ: Școlile de circumscripție vor prezenta demersul cu referire la numărul elevilor transportați pe clase (inclusiv total primar, gimnazial), numărul rutelor și graficul privind transportarea elevilor.

  2) Rețeaua preșcolară pentru anul de studii 2019-2020 (formularul Excel se atașează– instituțiile preșcolare (IET, GMG, ȘPG):

                2.1 Electronic – 05-06 septembrie 2019, adresa de e-mail alexcristy77@mail.ru

              2.2 Original, cu prezentarea Listei nominale (nume și prenume) pentru grupa pregătitoare cu data, luna, anul nașterii, coordonată cu managerul instituției preuniversitare din teritoriu – 11-12 septembrie 2019 (responsabili: doamnele M.Dănilă și G.Țurcanu).

  3) Listele de tarifare și de control pentru anul de studii 2019-2020 (formularul Excel se atașează– instituțiile preuniversitare (LT, GM, GMG, ȘPG) le vor prezenta în perioada 23-28 septembrie 2019, conform graficului (responsabili: specialistul care curează instituția, doamnele A.Ungureanu și G.Țurcanu).

  4) Listele de tarifare și de control pentru anul de studii 2019-2020 (formularul Excel se atașează– instituțiile preșcolare (IET) le vor prezenta în perioada 01-04 OCTOMBRIE 2019, conform graficului (responsabili: doamnele M.Dănilă, A.Ungureanu și G.Țurcanu).

  5) Rapoartele statisticile 1-edu și 83-edu (se atașează) – instituțiile preuniversitare (LT, GM, GMG, ȘPG) le vor prezenta în perioada 02-04 octombrie 2019:

                    5.1 Raportul statistic 1-edu – datele din Raportul dat să corespundă cu informația privind fluctuația elevilor anul școlar 2018-2019 prezentată DÎ și Rețeaua de clase pentru anul 2019-2020 (responsabil dna I. Lungu, tel. 026923743);

                    5.2 Raportul statistic 83-edu (responsabil dna A. Ungureanu, tel. 026923816).

   

  Şefa DÎ Hânceşti                                      Valentina TONU

   

  Ex. G. Țurcanu, Șef  SMEFP

  Tel. 026923776,

  069484320, 061152087  

  Notă: Toate anexele necesare sunt remise în adresa electronică a instituțiilor!                         

   

  Postat 04 septembrie 2019

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2916 Informații pentru anul academic 2019-2020 (MANAGERILOR SCOLARI, PRESCOLARI_PREZENTAREA INFORMATIILOR_A.S.2019-2020-semnat.pdf)
Button Home Button Top of Page