ANUNT DE ATRIBUIRE DIH nr.02-OV din 27.07.2023
Button Back

Clama
 • ANUNT DE ATRIBUIRE DIH nr.02-OV din 27.07.2023

  ANUNȚ DE ATRIBUIRE

   

  Nr. 02-OV din_27 IULIE 2023

   

  1. Date cu privire la autoritatea contractantă

  Denumirea autorității contractante

  DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÎNCEȘTI

  Localitate

  Mun. Hîncești

  IDNO

  1013601000026

  Adresa

  MD-3401, mun. Hîncești, str. M.Hâncu, 138, et. 4

  Număr de telefon/fax

  026922748 / 026923835

  E-mail

  dgits-hincesti@mail.ru, directiainvataminthincesti@gmail.com

  Adresa de internet

  http://educ-hincesti.starnet.md/

  Persoana de contact

  Țurcanu Galina, 026923776, 061152087, alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com)

  Ursuleac Natalia, tel. 026923743 / 068310797 natalia22ursuleac@gmail.com)

  Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate

  (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)

  Nu  se  aplică

  Postat 27 iulie 2023

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3811 ANUNT DE ATRIBUIRE DIH nr.02-OV din 27.07.2023 (Anunt de atribuire_DIH_nr.02-OV din 27 iulie 2023.pdf)
Button Home Button Top of Page