COMUNICAT DE PRESĂ:Seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba și literatura rusă din școlile alolingve din raion, cu subiectul ”Utilizarea experienței învățării la distanță într-o lecție tradițională”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ:Seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba și literatura rusă din școlile alolingve din raion, cu subiectul ”Utilizarea experienței învățării la distanță într-o lecție tradițională”

   

  Comunicat de presă

     La 08 aprilie  2022, în conformitate cu Planul de activitate al Direcției Învățământ Hîncești, s-a desfășurat online seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba și literatura rusă din școlile alolingve din raion, cu subiectul Utilizarea experienței învățării la distanță într-o lecție tradițională”.

       Reperele teoretice cu referire la implementarea activă în procesul educațional al instrumentelor și tehnologiilor digitale, a  prezentat Tanurcova Natalia, profesoară de limba și literatura rusă, grad didactic I, LT ”M.Lomonosov”. S-a menționat că în secolul XXI, tehnologiile ocupă un loc tot mai important în viața cotidiană, iar tehnologizarea procesului educațional este inevitabilă. Prin aplicarea tehnologiilor și diferitelor instrumente digitale şcoala va reuşi să facă faţă provocărilor timpului și să răspundă nevoilor educaționale.

  În același context, s-a vorbit că  ideea îmbinării învățământului tradițional cu instruirea online este soluția optimă. Utilizarea instrumentelor digitale şi platformelor educaţionale, ca metode moderne de predare, vin să încline balanţa învăţării spre un învăţământ centrat pe elev. Pentru a ajunge la rezultatul dorit este cazul ca mijloacele TIC să fie utilizate combinat cu metodele tradiţionale, astfel încât să atingem cu succes obiectivele actului de predare-învăţare-evaluare.

      În scopul schimbului de experiență, au fost prezentate  aspecte de utilizare a celor mai eficiente  metode ale învățării la distanță în cadrul orelor tradiționale de către Fedotchina Svetlana, profesoară  de limba și literatura rusă, grad didactic II, LT ”M.Lomonosov”.

      DÎ Hîncești aduce mulțumiri  doamnelor  Tanurcova Natalia și Fedotchina Svetlana pentru implicare în desfășurarea seminarului.

   

  Postat 11 aprilie 2022

Button Home Button Top of Page