COMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba și literatura rusă
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba și literatura rusă

  Direcția Învățământ Hîncești a desfășurat la data de 30 martie, 2022, seminarul teoretico-practic cu profesorii de limba și literatura rusă, activitate ce face parte din sistemul de formări raionale în domeniul implementării curriculumului la disciplina Limba rusă, ediția 2019. Agenda seminarului a cuprins activități ce vizau direct tematica seminarului ” Instruirea diferențiată la lecțiile de limbă rusă”și a avut drept obiectiv de bază cunoaşterea şi aplicarea în practică a unor instrumente de lucru care să susţină şi să favorizeze diferenţierea în învăţare şi progresul personal elevilor, diseminarea experiențelor de lucru la acest aspect.
  Reperele teoretice au fost prezentate de dna A. Costrîj, specialist superior DÎ. S-a menționat că educaţia diferenţiată oferă o alternativă strategică pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare. Cunoaşterea trăsăturilor specifice ale fiecărui copil, precum şi înţelegerea unor asemănări esenţiale derivate din structurile de bază ale dezvoltării copilului facilitează stabilirea obiectivelor educaţionale în acord cu această cunoaştere şi selectarea strategiilor educaţionale eficiente pentru întreaga clasă, dar şi pentru fiecare copil.
  În același context, s-a vorbit că problema diferenţierii învăţământului creează un spaţiu întins pentru creativitatea cadrului didactic, acesta având la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului de învăţare şi nevoilor fiecărui copil.
  Ora publică la limba rusă, cl. aVI-a, profesoara Șveț Vera, a valorificat aspectele teoretice puse în discuție.
  În scopul schimbului de experiență, au fost prezentate aspecte de utilizare a celor mai eficiente metode diferențiate în cadrul orelor de către profesorii de limba și literatura rusă.
  Se remarcă implicarea cadrelor didactice Nicoară Tatiana, GM Drăgușenii Noi, care a adus la cunoștință profesorilor noutăți de la cursuri de perfecționare și Gavajuc Nina , GM Cățeleni, care a comunicat despre activitatea clubului «Клуб любителей Пушкина».
  Direcția Învățământ aduce mulțumiri participanților pentru implicare și oferirea materialelor – suport.
  Directorul-adjunct pentru instruire, cadrele de specialitate vor analiza suporturile propuse și le vor disemina în cadrul activităților de formare la nivel local.
  La seminar au participat 42 de cadre didactice.
  Alla Costrîj, specialist superior DÎ Hîncești.

  Postat 04 aprilie 2022

Button Home Button Top of Page