Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!

     Comunicat de presă

  privind desfășurarea Conferinței științifice internaționale a elevilor

  Tema  Unirii în literatura română, ediția I-âi

   

  Direcția Învățământ Hîncești a organizat și desfășurat  luni, 29.03.2021, Conferința științifică internațională „Tema Unirii în literatura română”, activitate circumscrisă perioadei de cea de-a 103-a  aniversare de la unirea Basarabiei cu  Patria-Mamă. Obiectivele prioritare ale evenimentului au vizat aspectele ce țin de extinderea și aprofundarea cunoștințelor elevilor în domeniul literaturii române, istoriei românilor, contribuirea la formarea competențelor de utilizare a metodelor de investigație științifică printre elevii claselor superioare.

  Îndrumați de profesorii de limba și literatura română, precum și de cei de istorie,  10 elevi din instituțiile de învățământ din raion și 4 din județul Neamț au manifestat interesul vădit de cercetare a scrierilor istorice și literare. Gazda și moderatorul  evenimentului, doamna Valentina Tonu, șefa DÎ, în deschiderea lucrărilor Conferinței, a venit cu un mesaj de apreciere pentru elevii implicați în cadrul Conferinței, menționând că ei „ croiesc un drum printre analele timpului pentru a reflecta, iar și iar , în oglinda trecutului istoric, și a ne vedea puternici, invincibili prin sentimentul de mândrie pentru corifeii literaturii române, care au luminat calea Unirii”.  Pentru colaborare în desfășurarea Conferinței, a fost exprimat și respectul pentru colegele  din Inspectoratul Școlar Județean Neamț ,doamnele Elena Preda și Ana - Maria Zăloagă.

  Comunicările prezentate s-au remarcat printr-un spectru larg al conținuturilor abordate, originalitate și creativitate. Un element indispensabil al participanților a fost și ținuta cu elemente ale portului național, simbolurile naționale, care au evidențiat mândria și respectul pentru tot ce e românesc.

  Deși o cercetare științifică presupune o competență care se formează, în special, în clasele de liceu, participanții clasei a IX-a au demonstrat un interes vădit pentru istoria neamului românesc. În prezentarea sa, Teoctista Colța, eleva GM „D. Crețu” Cărpineni, a  făcut referire la pământeanul ei, promotor al unirii-Ștefan Holban, specificând că „ la data de 27 martie 1918 , Ștefan Holban a votat Marea Unire a principatelor subjugate de cotropitori.” Iar elevele Irina Moisei din GM Mingir, Carolina Dîru din GM „A. Bunduchi” Buțeni au vorbit cu mult drag despre operele lui O. Goga, L. Blaga, L. Rebreanu prin care s- au transpus  năzuințele de unificare a românilor.

              Lucrările liceenilor au demonstrat un proces autentic de investigare științifică individuală prin originalitatea abordării problemei științifice, modul de înțelegere a problematicii, referința la sursele istorice și artistice. Miruna Morțe Ioana, elevă la Liceul de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț,  a specificat actualitatea temei de cercetare ca drept prezentarea interesului manifestat de importante personalități ale culturii române, istorici, filologi, istorici literari pentru readucerea în atenție a subiectului unității naționale. Prin mesajul convingător, precum că operele literare sunt izvoare istorice ce dovedesc actul de Unire din viața românilor de pretutindeni , au atras atenția publicului liceenii Mădălina Popescu, LT „M. Sadoveanu” Hîncești, Daniel Botezatu, Seminarul Teologic Ortodox „V. Costachi”.  S-au remarcat prin originalitatea prezentărilor și printr-o raportare amplă la perioadele istorice de unificare, elevele Mihaela Munteanu, Nicoleta Mihailiuc din LT „Șt. Holban” Cărpineni,  Olga Slănină din LT Lăpușna. Lucrările Adelinei Zamurcă , LT „M. Eminescu” Hîncești, Aradnei Tacu , LT „M. Sadoveanu” Hîncești au scos în evidență faptul că scriitorii dintotdeauna „au jubilat, au plâns împreună cu poporul, rămânând fideli idealului de veacuri”.  Deși nu au fost prezente la Conferință  elevele Cristina Beșlegă, GM „A. Bunduchi” Buțeni, Ana Leu, Ana Bețivu,  Colegiul Național „Gheorghe Asachi”, Piatra Neamț,  crâmpeie din lucrările lor au fost prezentate publicului de către moderator.

              Au apreciat înalt lucrările Conferinței doamnele Elena Preda și Ana - Maria Zăloagă din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Neamț, pronunțându-se pentru o extindere a arealului de participare pentru edițiile ulterioare prin implicarea românilor de pretutindeni. Doamna Ana Chetraru , specialist metodist, responsabil de predarea istoriei în cadrul Direcției Învățământ, a apreciat modul de tratare a temei istorice în literatură de către toți participanții.

  În finalul evenimentului, dna Valentina Tonu, șefa DÎ, a adus mulțumiri tuturor participanților, specificând că va fi editat un Buletin al Conferinței ce va cuprinde programul,  comunicările participanților, rezoluția. Ele vor fi disponibile elevilor, cadrelor didactice interesate de subiectul abordat.

              DÎ Hîncești va încetățăni în activitatea sa desfășurarea anuală a Conferinței științifice internaționale a elevilor.

             

  Oxana Scutaru, sp. principal, DÎ

  Postat 01 aprilie 2021

Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!
Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!
Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!
Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!
Comunicat de presă_Conferința științifică internațională a elevilor!
Button Home Button Top of Page