În atenția responsabililor de atestare!!!
Button Back

Clama
 • În atenția responsabililor de atestare!!!

       În  atenția responsabililor de atestare!!!

               Conform  Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învățământul general, profesional tehnic și din cadrul             

      serviciilor de asistență psihopedagogică  în perioada procesului de atestare, sesiunea 2019-2020, DÎ Hâncești solicită membrilor

      Comisiilor de atestare din cadrul instituțiilor de învățământ să respecte structura simplificată a compartimentului atestare din cadrul

      portofoliului cadrului didactic.

            Astfel, cadrele didactice care conferă/confirmă gradele didactice în anul de studii 2019-2020 vor prezenta Comisiei de atestare   

     din cadrul instituției actele conform Anexei nr.4 din Regulament.

    Responsabilii de atestare din cadrul instituțiilor de învățământ vor prezenta Comisiei raionale de atestare un extras din Anexa nr. 4 (ca re se restituie cadrului didactic și se păstrează în portofoliul acestuia timp de 5 ani):

  1. Cererea (Anexa nr.1)
  2. Copia actului/actelor de studii;
  3. Copia ultimului certificat de conferire/confirmare a gradului didactic;
  4. Copia certificatului de formare continuă la didactica de specialitate care se echivalează cu 20 de credite;
  5. Fișa de atestare (Anexa nr.5) – 75% din creditele acumulate pe parcursul ultimilor ani.

  Notă: Personalul didactic care confirmă un stagiu de activitate didactică de 30 de ani în învățământ sau care a atins vârsta de pensionare își păstrează gradul didactic deținut la prezentarea următoarelor acte:

  1. Cererea de păstrare a gradului didactic, conform Anexei nr.2;
  2. Copia ultimului certificat de conferire/confirmare a gradului didactic;
  3. Adeverința de la locul de muncă care confirmă cei 30 de ani de activitate didactică sau copia legitimației de pensionar:

  Termenul limită de prezentare a dosarelor este 14 septembrie 2019.

   

  Ex.Cojocaru I.

  Tel026922679

   

  Postat 06 septembrie 2019

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2924 Atestarea (dosarul pentru atestare cadre manageriale 2019-2020.zip)
Button Home Button Top of Page