Comunicat de presă: Pedagogul Anului, ediția 2019!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă: Pedagogul Anului, ediția 2019!

  DÎ Hâncești a desemnat învingătorii concursului Pedagogul anului,

  ediția 2019, etapa raională

  Concursul Pedagogul anului la cea de-a XIX-a ediție raională a reușit repetat să pună în valoare personalitățile cu experiență avansată, sporind astfel prestigiul profesiei de pedagog. Competiția a oferit ocazia concurenților de a-și valorifica și promova potențialul profesional, a evidențiat  importantele calități ale unui pedagog în zilele noastre: libertatea profesională, măiestria și creativitatea.

  În ideea de promovare a fiecărui participant și cea de a fi un model pentru participanții de mâine, vă propunem să-i cunoaștem pe cei 9 concurenți:

  Crețu   Tatiana, profesor de limba și literatura română, grad didactic II, GM Bujor

  Manifestă curiozitate și implicare față de tot ceea ce este nou și interesant în procesul educațional, optează pentru echitate și respect în raport cu semenii, având conștiința menirii de profesor în tot ceea ce face pentru promovarea interesului pentru carte și apărarea valorilor strămoșești.

  Oprea Iulia, profesoară de geografie, grad didactic II, GM Drăgușenii Noi

  Este o fire emotivă, modestă, sociabilă,  flexibilă, dar cu un grad sporit de responsabilitate, punctualitate, fapt dovedit prin activitățile desfășurate.

  Manifestă gândire creativă, multă imaginație, dragoste de tot ce-i  frumos,  abilități de comunicare cu elevii, colegii, părinții, ceea ce denotă o colaborare eficientă cu toți actorii educaționali. Impune și respectă  valorile umane, pentru a consolida o legătură mai apropiată cu elevii săi.  Reușește să privească lucrurile din perspectiva discipolilor,  fiind  un mentor pentru aceștia în drumul lor către succes.

  O caracterizează proverbul ,,Omul cât trăiește, învață,,  se preocupă în permanență de propria sa perfecționare, găsind în sine resurse infinite de voință în a evolua. 

  Cazimir Aliona, educatoare, grad didactic II, GR Obileni

  Este la cea de-a doua ediție de concurs, cu o prestație care i-a asigurat succesul. E susținătoarea ideii că pentru a fi un bun profesionist în domeniu este necesar ca să-ți îmbunătățești competențele prin muncă și insistență. O caracterizează modestia, dar care nu-i împiedică a se promova ca un dascăl ce-și face meseria cu destoinicie și dedicație.

  Mardare Maia, educator, grad didactic II , GR Nemțeni

  Prestează o activitate în domeniu de peste 30 de ani, reușind  în acest răstimp să se evidențieze prin vocație și devotament. Stimulează și întreține curiozitatea copiilor pentru lucruri noi,modelează comportamente sociale,înțelegând universul fiecărui copil, într-un stil democratic.

  Malic Nina, profesor de fizică, grad didactic II, LT Lăpușna

    În activitatea de dascăl se  conduce de principiul “Şcoala este pentru copil, nu copilul pentru şcoală” şi caută să-și organizeze activitatea în conformitate cu vârsta şi dezvoltarea copiilor pe care îi învață. Urmărește  în permanenţă activitatea  fiecărui copil în dinamică şi orice progres cât de mic este încurajat şi stimulat. Ajută fiecare copil să-şi dezvolte potenţialul său intelectual, organizând învăţarea prin metode interactive, astfel, că elevul se învaţă a învăţa şi a rezolva probleme dificile pe care i le pune viaţa în faţă.

    Este adeptul descongestionării la maximum a conţinuturilor pentru crearea unui spaţiu adecvat învăţării reale, formării personalităţii, pregătirii ei pentru viaţă prin intermediul învăţării fizicii în şcoală.

  Rachiu Rodica , profesor de limbă și literatură română, grad didactic II, LT ,, Ştefan Holban’’ Cărpineni

  Un succes pe care îl identificăm în procesul de activitate al Doamnei este căutarea soluțiilor clasice a predării de cunoștințe în scopul lichidării sărăciei vocabularului elevilor. Din acest motiv a lucrat și lucrează continuu la tema de cercetare: ,,Utilizarea Tehnologiilor informației și ale comunicațiilor în formarea competenței specifice limbii și literaturii române- elaborarea și  realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală și scrisă”.

  Susține ipoteza conform căreia utilizarea tehnologiilor la ore transformă cursurile în adevărate experiențe interactive, sporind implicarea elevilor și a dinamismului în comunicare.

  Astfel clasa se transformă într-un mediu virtual de învățare,    demonstrând că lecțiile on-line pot transmite cunoștințe la fel ca lecțiile obișnuite.

  Chiriac Olga, profesor de matematică, grad didactic II, GM ”A. Donici ”Ciuciuleni

  Lecțiile de matematică, predate de dumneaei, impresionează prin sensul, conținutul și culoarea și, nu în ultimul rând, prin aspectele științifice. A organizat și desfășurat diverse seminare , inclusiv ore publice, dând dovadă de responsabilitate și pregătire profesională adecvată. Pentru profesoara Olga Chiriac sunt caracteristice modestia, bunătatea, mărinimia, cunoștințele profunde în domeniul educațional.  Este energică,harnică,directă.

          Se bucură de stimă printre colegii de muncă, părinți  și elevi.

  Tatiana Sîrbu, profesor de limba și literatura rusă, grad didactic II, GM Mingir

   Un cadru didactic ce depășește granițele unui cadru obișnuit. O doamnă pasionată de limba rusă, dedicată meseriei, discretă și cu mare dragoste pentru copii. Dirigintă curajoasă, blândă, sfătuind discipolii spre fapte frumoase. Un director adjunct pentru educație care emană căldură , răbdare nemărginită, dragoste necondiționată, educă și promovează valorile culturale și naționale.

  O colegă-îndrumător în activitatea de educație pentru toți profesorii. Nu se eschivează de la sarcini. Mereu alături cu sufletul de copii.Chiar și pe scena Pedagogul  anulu i i-a avut alături.

  Harbuz Ina, educator IET nr.1 ”Albinuța” mun. Hâncești, angajată în anul 2010.

  În perioada activității sale, dna Harbuz Ina a demonstrat competențe profesionale remarcabile prin organizarea activităților pentru copii cu un spectru larg de metode și tehnici, astfel obținând un nivel înalt de motivație a copiilor. Se remarcă prin stabilirea unui parteneriat viabil cu părinții. Este o fire deschisă la nou, drept dovadă sunt și rezultatele cercetării la aspectul experimentul didactic.

   

  Postat 24 februarie 2019

Button Home Button Top of Page