Planul și oferta de formare profesională continuă a cadrelor didactice.
Button Back

Clama
  • Planul și oferta de formare profesională continuă a cadrelor didactice.

    Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” din Chișinău prezintă pentru informare Planul și oferta de formare profesională continuă a cadrelor didactice și a celor cu funcții de conducere a UPS ”Ion Creangă” pentru anul 2019.

    Postat 10 ianuarie 2019

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2754 Planul și oferta de formare profesională continuă_UPS ”Ion Creangă” 2019. (Plan și oferta FC.doc)
Button Home Button Top of Page