COMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul teoretico-practic cu profesorii de chimie:„Stimularea motivației, autonomiei și responsabilității elevilor pentru propria învățare”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: Seminarul teoretico-practic cu profesorii de chimie:„Stimularea motivației, autonomiei și responsabilității elevilor pentru propria învățare”

     În conformitate cu Planul managerial al Direcției Învățământ Hâncești pentru anul de studii 2017-2018, în scopul asigurării calității în educație ,urmărind valorificarea schimbului de bune practici, la data de 15 martie 2018 ,în I.P.Gimnaziul Caracui s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu profesorii de chimie cu genericul  ”Stimularea motivației, autonomiei și responsabilității elevilor pentru propria învățare”

      Seminarul a fost orientat spre realizarea următoarelor obiective:

  • familiarizarea cu tendințele moderne în stimularea motivației, autonomiei și responsabilității  elevilor pentru propria învățare;
  • identificarea factorilor ce stimulează activitatea elevilor în scopul enunţat;
  • demonstrarea practică a formelor și metodelor de realizare la ore şi pe parcursul activităţilor.

      Cu un cuvânt de salut, în fața participanților a venit primarul localității dnul Anatolie Dubceac. Dna Nina Iurceac ,directorul instituției, a prezentat istoricul și aspecte ale culturii organizaționale a instituției.Unele repere teoretice la temă au fost prezentate de dna Eugenia Buruian, șef-adjunct, Direcția Învățământ.

      Participanţii la seminar au avut posibilitatea să asiste la 2 ore publice:chimia în clasa a VII-a, profesor Chironda Alexandra și matematica,clasa a VIII-a, profesor Ghenea Ana, care au demonstrat bune practici de motivare a elevilor în procesul de predare -învățare.

    Cu emoţii pozitive şi impresii plăcute în urma activităţilor asistate, în baza experienţei diseminate, participanții au conştientizat că un factor important în formarea colectivului de elevi o are modelul unui colectiv pedagogic forte şi responsabil. 

     Direcția Învățământ aduce multumiri echipei manageriale a I.P.GM Caracui, cadrelor didactice pentru buna organizare și desfășurare a seminarului.

   

  Ex. E.Buruian, șef-adjunct

  Postat 19 martie 2018

Button Home Button Top of Page