Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și de conducere, anul 2018
Button Back

Clama
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și de conducere, anul 2018

  În atenția managerilor școlari!

       Prin prezenta, Direcția Învățământ  Hâncești Vă aduce la cunoștință că, dezvoltarea profesională a cadrelor  didactice și de conducere este obligatorie  pe parcursul întregii activități profesionale.

      În conformitate cu prevederile art.134 alin.(4) lit (b) din Codul Educației, personalul didactic din învățământul general beneficiază de dreptul garantat de stat, la stagii de formare profesională în domeniul activității didactice, cel puțin o dată la trei ani.

            În acest context, Vă expediem:  

   1. Planul stagiilor de formare profesională continuă a cadrelor didactice / de conducere pentru anul 2018, IȘE.

   2. Planul de formare continuă ale cadrelor didactice și a celor de conducere pentru anul 2018, UPS ”I.Creangă” .

   3. Orarul cursurilor de perfecționare a cadrelor didactice de educație fizică și sport și recalificare profesională, Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.  

  4. Programe de formare profesională continuă a cadrelor didactice pentru anul 2018, USM.

       Reamintim că, conducătorii instituțiilor de învățământ trebuie să elaboreze și să aprobe,  pentru toți pedagogii antrenați în desfășurarea procesului educațional, planuri de formare continuă a personalului ,astfel încăt să fie asigurată executarea art.134 alin.(4) lit(b) din Codul Educației.

        Planurile respective vor fi supuse evaluărilor pe parcursul inspecțiilor tematice și inopinate. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice va fi unul din criteriile de evaluare a activității instituției.

       Vă rugăm, să  prezentați oferta revizuită a cadrelor didactice care urmează să frecventeze stagiile de formare continuă (cu termenii selectați) până la 15.01.2018, în variantă electronică, dnei A.Ungureanu.

   

  Ex. Cojocaru Inga, tel.026922679

   

   

   

  Postat 05 ianuarie 2018

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2458 Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și de conducere, anul 2018 (PERFECTIONARE_2018.rar)
Button Home Button Top of Page