Atelierul Directorilor adjuncți pentru instruire 21 august 2017
Button Back

Clama
  • Atelierul Directorilor adjuncți pentru instruire 21 august 2017

    Generic: Acces, relevanță, calitate în educație-competențe pentru prezent și viitor

    •Motto:Educaţia nu este cât de mult ai memorat, nici măcar cât ştii. Este capacitatea de a diferenţia între ceea ce ştii şi ceea ce nu ştii .

                                                                                                                                                                                ”Anatole France”

    Postat 22 august 2017

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2289 Atelierul Directorilor adjuncți pentru instruire 21 august 2017 (Atelierul directorii-adjuncti_2017.ppt)
Button Home Button Top of Page