COMUNICAT PRESĂ: seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire cu tema ”Rolul comunicării în prevenirea eșecului școlar, sporirii randamentului activității instructive”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT PRESĂ: seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire cu tema ”Rolul comunicării în prevenirea eșecului școlar, sporirii randamentului activității instructive”

  La data de 25 aprilie 2017, în incinta GM Logănești, Direcția Învățămînt  Hîncești a desfășurat seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire cu tema ”Rolul comunicării în prevenirea eșecului școlar, sporirii randamentului activității instructive”.

   MOTTO: ”Maxima debetur puero reventia” (Unui copil trebuie să i se arăte cel mai mare respect). Iuvenal

    Seminarul a inclus activitatea plenară, dirijată de Eugenia Buruian, șef adjunct al DÎ, care a urmărit realizarea următoarelor obiective :

  -Stabilirea  parametrilor calitativi de eficientizare a procesului de predare raportate la standardele de calitate – versus comunicării eficiente;

  -Manifestarea competențelor de comunicare în desfășurarea  activităților didactice din perspectiva cerințelor actuale;

  -Aplicarea mecanismului de feedback în scopul realizării schimbului de experiență.

       Orele publice  la l.  română, cl. a II-a, învățător Tataru Svetlana, grad didactic II; matematică, cl. a VI-a, profesor Botnaru Zinaida, grad didactic II;  chimie, cl.a IX-a,  profesor Busuioc Teodor, grad didactic I;  dirigenție,  cl.a VIII-a,  profesor Babuci Marcela au valorificat  aspectele teoretice puse în discuție. Lecțiile au fost apreciate cu calificativul  foarte bine.

       Activitatea extracurriculară  ”Prin patimi spre inviere” a reliefat faptul că instituția pune  accentul pe educarea copiilor în  spiritul  valorilor general-umane.

     S-a  remarcăt  implicarea tuturor cadrelor didactice din instituție, în deosebi, a echipei manageriale (director - Ochișor Valentina, director-adjunct - Tataru Svetlana, director adjunct pentru educație - Babuci Marcela) în organizarea și desfășurarea seminarului.

      Direcția Învățămînt  aduce mulțumiri echipei manageriale  și cadrelor didactice din instituție pentru implicarea în buna organizare a seminarului.

     PS DÎ Hâncești propune pentru diseminare materialele seminarului și recomandă discutarea lor în cadrul ședințelor comisiei metodice de specialitate din instituțiile școlare din raion (se anexează).

  Postat 26 aprilie 2017

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2183 Seminarul raional al directorilor adjuncți pentru instruire (MATERIALE_seminarul_Loganesti_25-04-2017.ppt)
Button Home Button Top of Page