Seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice de limba și literatura rusă
Button Back

Clama
 • Seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice de limba și literatura rusă

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=961536775573437&set=pcb.961537638906684

  Seminarul teoretico-practic cu cadrele didactice de limba și literatura rusă

  În conformitate cu Planul de activitate al Direcției Învățământ Hîncești  privind Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, în scopul asigurării calităţii în educaţie şi a schimbului de bune practici, la data 15 aprilie, 2024în incinta IP CE GMG „K. Evteeva” Ivanovca, s-a desfășurat seminarul teoretico-practic pentru cadrele didactice de limba și literatura rusă din instituțiile de învățământ din raion, cu  genericul: „Dezvoltarea abilităților de vorbire monologice și dialogice la lecțiile de limbă și literatură rusă”.

  În debutul întâlnirii, directorul Complexului Educațional Gimnaziul-Grădiniță

  ,,Ksenia Evteeva”, Zaplitnaia Maria, a trecut în revistă istoricul localității și al școlii.

  Scopul principal al predării limbii ruse este fluența în toate tipurile de activitate de vorbire.   Formarea competenței comunicative ocupă un loc important în Curriculum 2019 la disciplină.  Reperele teoretice cu referire la îmbunătățirea activității de vorbire în studiul limbii și literaturii ruse au  fost prezentate de  Svetlana Conyukhova, profesoară de limba și literatura rusă, grad didactic II, GMG „K.Evteeva”. 

  Participanții seminarului au asistat la ora publică în clasa a VI-a ,,Семья Левонтьевых. Нравственные проблемы рассказа. Детали. Время глагола.”, prezentată de Svetlana Conyukhova, profesor de limba și literatura rusă, grad didactic II. În cadrul orei au fost valorificate aspectele teoretice puse în discuție, evidențiind în mod practic cum este asigurat succesul prin selectarea adecvată a strategiilor didactice pentru dezvoltarea abilităților de vorbire.

   Lecţia desfăşurată a fost bine structurată, în corespundere cu cerinţele actuale ale Curriculum-ului, înzestrată cu diverse materiale didactice. S-a utilizat TIC. În realizarea lor, profesoara s-a ghidat de obiectivele acestei întruniri.

    Ședința atelierului de formare s-a încheiat cu activitatea extrașcolară ,,Moldova – țara sufletului meu“, organizată de Maria Zaplitnaia, managerul instituției. Activitatea a fost prezentată de elevii claselor a II-a-, a IX-a.

      Participanţii au apreciat înalt activitatea organizată și desfășurată de către corpul didactic din IP GMG „K.Evteeva”.  Direcția Învățământ aduce sincere mulțumiri administrației instituției și cadrelor didactice antrenate în organizarea seminarului teoretico-practic.

  Alla  Costrîj, specialist superior, DÎ

  Postat 16 aprilie 2024

Button Home Button Top of Page