COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice”
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice”

  La 28.03.2017, conform Planului de activitate al DÎ Hânceşti, s-a desfăşurat seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice” cu genericul „Rolul evaluării în monitorizarea progresului şi a randamentului şcolar”.

  Instituţia – gazdă LT „M.Sadoveanu” a întîmpinat participanţii cu o frumoasă prezentare a reuşitelor discipolilor săi şi un moment istorico-literar de suflet dedicat zilei de 27 martie.

  Materialul suport şi experenţa la subiect în evidenţa şi valorificarea rezultatelor academice ale elevilor urmărit prin prezenţa specialistului DÎ şi lecţiile practice la geogtafie şi istorie (profesori Gînu Lilia, Pîrău Olga, Antoci Angela) au demonstrat competenţe indiscutabile în evaluarea şi valorificarea rezultatelor tuturor componentelor sistemului educaţional. Cu mare atenţie a fost urmărită şi experienţa doamnelor Bambuleac Natalia, LT „D.Cantemir”, Briceag Galina LT „Şt.Holban”, Gherela Galina GM „S.Andreev” în evaluarea şi urmărirea progresului şcolar, acţiune obligatorie din partea cadrului didactic ca componentă a sistemului educaţional.

   

  Ex. A.Chetraru

  Postat 31 martie 2017

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
2129 Seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice” (seminar 28 martie 2017.zip)
Seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice”
Seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice”
Seminarul pentru profesorii din aria „Ştiinţe socio-umanistice”
Button Home Button Top of Page