Comunicat de presă: Seminarul raional cu profesorii catedrei ,,Educație socioumanistică,, Formarea competenței „A învăța să înveți”.
Button Back

Clama
  • Comunicat de presă: Seminarul raional cu profesorii catedrei ,,Educație socioumanistică,, Formarea competenței „A învăța să înveți”.

    Pornid de la ideea că ,,Învăţătura este frumuseţea cea mai aleasă a omului, avere ascunsă şi tăinuită ” ... aducem la cunoștință  opiniei  pedagogice, că în  noiembrie 2016, în incinta     LT„ Ștefan Holban” , Cărpineni,  DÎ Hâncești  a desfășurat seminarul raional cu profesorii de  istorie,  geografie  și  educație  civică : Formarea competenței „A învăța să înveți”,  avîndu-i  ca  formatori  pe  specialistul  la  disciplină  Chetraru  Ana, directorul  gm.  Călmățui  Dodu  Nicolae,  profesoara  gm.  Negrea  Obleac  Olga  și  profesori  de  la  aceiași  catedră  a  LT,,Șțefan  Holban” ,  Profesorii  Briceag Galina , Grinciuc Svetlana ,  Catan  Eugenia,  Păduraru  Lidia,   Mandîș  Sergiu cu  prisosință  de  profesionalism  au  demonstrat  în  realizărea  proiectării  și  a  demersului  didactic  la  clasă ( prin  procedeele,  metodele  și  formele  de  lucru,  resursele  didactice  de  la  tradiționale  la  moderne)   cum  formează  la  discipolii  lor  atitudinea  conștientă  față  de  actul  învățării  și  construirea  propriei  cariere.  Participanții  la  seminar  au  marcat  activitatea  corpului  profesoral   al  instituției  de  a-l  scoate  pe  elev  din  sfera  pasivității,  din  poziția  din  simplu  consumator  de  informație și  a-l  antrena  prin  toate  capacitățile,  abilitățile  deja  dobîndite  în  procesul  continuu  de  învățare  și  descoperire  a  noului.  Aici  se  deschid  mințile,  se  răsădește  în  ele  scînteia  care  pe  parcursul  vieții  acestor  tineri  se  va  transforma  în  rîvnă  pentru  Pămîntul  care  i-a  crescut,   pasiunea  pentru  Versul   venit  din  limba  română, dragostea  pentru  înnaintași  și  dascălii  ce  i-au  învățat  a  învăța.  La  paragraful „Schimb  de  experiență” toți  profesorii  au  apreciat  prezentarea  d-nlui  Dodu  Nicolae,  gm  Călmățui  și  a  d-nei  Obleac  Olga,  gm.  Negrea  despre  rolul  evaluării  formative  în  formarea  la  elevi  a  competenței  de  a-i  învăța  să  învețe  pentru  popriile  performanțe.  Au  fost  prezentate  secvențe  din  practica  profesorală  și  managerială  a  gm .Călmățui, care  au  demonstrat cum   profesorul  trebuiește  și  reușește  să-i  învețe  pe  discipolii  săi  să  dobîndească  competența  da  a  învăța,  să  învețe  pentru  tot  restul  vieții.  Comunicarea  d-nei  Obleac  a  făcut  lumină  în  special  în  impactul  predării  problemelor  ce  țin  de  local  și  universal  asupra  consolidării  cunoștințelor  despre  aceste  evenimente   și  dobîndirii  competenței care  l-ar  ajuta    să-și  traseze  propriul  comportament  și  a putea  lua  atitudine  cetățenească   în  prezentul  și  viitorul  său.   Profesorii  de la  catedra  ,,Educație  socioumanistică”mulțumesc  echipei  manageriale  a  LT„Ștefan  Holban” , profesorilor  implicați  și  formatorilor  și  ținem  să  amintim  tuturor  colegilor  de  spusele  lui  Anatole  France,  care  rămîn  a  fi  actuale  în  toate  timpurile ...  ,,  Nu vă  mîndriți  cu  predarea  unui  număr  mare  de  cunoștințe.., Stîrniți  numai  curiozitatea.  Mulțumiți-vă  să  deschideți  mințile,  nu  le supraîncărcați.., Puneți  în  ele  scînteia,,           

    Postat 01 decembrie 2016

Seminarul raional cu profesorii catedrei ,,Educație socioumanistică,, Formarea competenței „A învăța să înveți”.
Seminarul raional cu profesorii catedrei ,,Educație socioumanistică,, Formarea competenței „A învăța să înveți”.
Seminarul raional cu profesorii catedrei ,,Educație socioumanistică,, Formarea competenței „A învăța să înveți”.
Button Home Button Top of Page