FORMAREA COMPETENŢEI A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI ÎN CADRUL PREDĂRII DISCIPLINELOR DE STUDII.
Button Back

Clama
 • FORMAREA COMPETENŢEI A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI ÎN CADRUL PREDĂRII DISCIPLINELOR DE STUDII.

  La data de  04 noiembrie ,2016, în incinta GM “M.Viteazul”, DÎ Hînceşti a desfăşurat seminarul raional cu directorii adjuncţi  pentru  instruire cu tema: FORMAREA COMPETENŢEI A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI ÎN CADRUL PREDĂRII DISCIPLINELOR DE STUDII.

       Motto: “ Nu poţi să-i înveţi pe alţii ce nu ştii. Nu ajunge să ştii bine ceva pentru a-i învăţa pe alţii. Trebuie să ştii cui te adresezi şi cum o faci.”                                                                                       P. Klaper

  Obiectivele seminarului au fost:

  ·         Argumentarea oportunităţii temei seminarului, reieşind din necesităţile de îmbunătăţire a procesului de predare;

  ·         Determinarea etapelor procesului de formare a competenţei  A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI versus structurării operaţiunilor mentale;

  ·         Stabilirea rolului cadrului didactic în formarea competenţei  A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI  în cadrul demersului didactic;

  ·         Realizarea schimbului de experienţă în baza unei secvenţe didactice.

           Competenţa A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI este o finalitate şi totodată, un instrument

   cu care se poate opera în cadrul fiecărei  discipline de studiu, fiind realizată simultan şi în interacţiune cu alte competenţe cheie.  În dezvoltarea acestei competenţe la elevi strategiile de predare adecvate sunt vitale. Acestea trebuie să includă cu obligativitate predarea explicită a unor tehnici şi metode de învăţare precum realizarea hărţilor conceptuale, diagramelor , rezumarea, luarea notiţelor, metoda RICAR, sistemul Cornell.

        Aducem mulţumire administraţiei GM „M.Viteazul” pentru receptivitate şi buna organizare în desfăşurarea cu succes a seminarului.

   

  Postat 07 noiembrie 2016

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1900 FORMAREA COMPETENŢEI A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI ÎN CADRUL PREDĂRII DISCIPLINELOR DE STUDII. (seminar dir-adj.ppt)
COMUNICAT DE PRESĂ: FORMAREA COMPETENŢEI A ÎNVĂŢA SĂ ÎNVEŢI ÎN CADRUL PREDĂRII DISCIPLINELOR DE STUDII.
Button Home Button Top of Page