Comunicat de presă!
Button Back

Clama
 • Comunicat de presă!

  „Exploatarea mediului virtual de învățare în cadrul orelor de limba și literatura română”
  În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hîncești, în data de 19.01.2021, s-a desfășurat seminarul metodic on-line pentru profesorii de Limba și literatura română cu genericul: „Exploatarea mediului virtual de învățare în cadrul orelor de limba și literatura română”
  Scopul de bază al seminarului l-a constituit implementarea reperelor metodologice, valorificarea temei de cercetare și aplicare pentru anul școlar 2020-2021: „Metodologia formării și dezvoltării competențelor inter-/transdisciplinare ale elevului la Limba și literatura română/Literatura universală; Utilizarea eficientă a platformelor/soluțiilor online în procesul educațional la distanță (aplicații, instrumente, conținuturi tematice și produse curriculare realizate)”.
  Prin realizarea obiectivelor strategice s-a urmărit asigurarea pregătirii cadrelor didactice de limba și literatura română în vederea:
   Stabilirii rolului procesului de exploatare a mediului virtual de învățare în cadrul orelor de limba și literatura română;
   Reprezentării unor modele de utilizare a spațiului virtual în procesul didactic;
   Prezentării caracterului motivațional al aplicării instrumentelor web la orele de limba și literatura română;
   Surprinderii impactului utilizării tehnologiei informației și comunicării asupra agenților actului educativ: profesor, elev.
  Ședința a fost moderată de către dna Valentina Tonu, șefa DÎ Hâncești, care, initial, a evocat semnificația zilei de 19 ianuarie (stil vechi) – Botezul lui Hristos, evidențiind valoarea culturală a personalităților născute în această zi, astfel, efectuându-se, într-un mod foarte original, concordanța cu actualitatea.
  Tematica seminarului elucidează aspectul de implementare a principiului corelației interdisciplinare, care presupune abordarea unui demers didactic interdisciplinar, prin utilizarea principiilor și metodelor informatice, a resurselor educaționale digitale.
  Majoritatea profesorilor au împărtășit experiența referitor la platformele educaționale online, care eficientizează procesul educațional la disciplină prin valorificarea parametrilor comunicării orale, a instrumentariului didactic, a tehnologiei informației și comunicației oportună formării – dezvoltării - evaluării competenței de comunicare orală- DICȚIA – noutate curriculară.
  Rachiu Rodica, profesoară de limba și literatura română în IP LT „Ștefan Holban”, și-a descris experiența în utilizarea platformelor online care i-a permis să-și transforme clasa într-un mediu virtual de învățare: GSuite, Storyjumper, Learningapps, Vocaroo, Voicethread și Thinglink.

  Postat 21 ianuarie 2021

Seminar cu profesorii de limba și literatura română
Button Home Button Top of Page