ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea laptopurilor: LICITAȚIE PUBLICĂ
Button Back

Clama
 • ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea laptopurilor: LICITAȚIE PUBLICĂ

  ANUNȚ DE PARTICIPARE

  privind achiziționarea Tehnicii de calcul / LAPTOPURILOR prin procedura de achiziție Licitație publică

  1. Denumirea autorității contractante: DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT HÂNCEȘTI
  2. IDNO: 1013601000026
  3. Adresa: mun. Hincesti, str. Mihalcea Hîncu 126 
  4. Numărul de telefon/fax: 0269 2-38-35; 026923776
  5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:  dgits-hincesti@mail.ru,

       http://educ-hincesti.starnet.md/; alexcristy77@mail.ru (alexcristy77@gmail.com);

  1. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1597078245642?tab=contract-notice (MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1597078245642)
  2. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică
  3. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri:

  Postat 27 august 2020

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
3280 ANUNȚ DE PARTICIPARE privind achiziționarea laptopurilor (Anunt_de_participare_TC_17082020.pdf)
Button Home Button Top of Page