COMUNICAT DE PRESĂ: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
Button Back

Clama
 • COMUNICAT DE PRESĂ: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional

  La data de 23 aprilie, 2016, în incinta GM Pogănești, DÎ Hîncești a desfășurat seminarul raional al cadrelor manageriale cu tematica:Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional.

  Obiectivele seminarului au vizat aspectele ce țin de:

  •       Reactulizarea noțiunii de comunicare managerială, care asigură excelență procesului educațional, calitatea muncii cadrelor didactice și satisfacția lor profesională.

  •       Valorificarea  impactului comunicării interne (formale și informale) și externe asupra climatului psihosocial din unitatea de învățămînt și asupra imaginii școlii.

  •       Explorarea  potențialității stilurilor de comunicare managerială  în gestiunea curentă a unității școlare și în situaţiile de problemă.

  •       Aplicarea mecanismelor feedback în scopul implicării active și responsabile a cadrelor manageriale didactice, a elevilor, a părinților și a comunității locale.

  Așteptările DÎ Hîncești, în urma acestui seminar, au urmărit  ca managerii școlari să prezinte pe viitor abilități de comunicare, acestea fiind premise ale calității comunicării manageriale interne și externe, să aplice strategii adecvate pentru comunicarea managerială, în scopul evitării situațiilor de conflict.

              În cadrul atelierului de lucru, dna Tonu Valentina, șefa DÎ,  a expus ce este , de fapt, comunicarea managerială, care sunt scopurile, obiectivele și rolurile  comunicării manageriale, a provocat managerii școlari să-și expună propriul punct de vedere vizavi de acest subiect. Au fost propouse spre diseminare practici din experiența managerilor  instituțiilor educaționale (Corniță Angela, GM Drăgușenii Noi; Sîrbu Maria, GM Cățeleni; Rotaru Nina, LT ”M. Sadoveanu„; Rotaru Viorica, LT Lăpușna; Macari Tamara, LT ”Șt. Holban” Cărpineni; Adam Tamara, GM Onești; Pascaru Anastasia, LT ”Universum” Sărata Galbenă).

              Ținem să menționăm și cadrele didactice din GM Pogănești ce au prezentat ore publice în cadrul seminarului: Răchițanu Janeta, Răchițanu Maria, Ionescu Virginia, Juc Silvia, Stafi Petru, Cazacu Liuba.      Experienţele promovate la aspectul ce ţine de comunicarea  eficientă  au fost apreciate cu calificativul foarte bine şi au confirmat competenţele înalte ale cadrelor didactice. Activitatea extracurriculară „Pentru că e primăvară” (conducător- Juc Silvia, director adjunct pentru educație) a dovedit că instituția asigură un mediu prietenos tuturor copiilor, contrubuie la dezvoltarea potențialului creativ al lor.

              Aducem mulţumiri echipei manageriale a GM Pogănești (director-Șapoglov G., directori-adjuncți-Nucaru Vera, Juc Silvia) pentru responsabilitatea manifestată în organizarea şi desfăşurarea seminarului. Se cere de remarcat implicarea în realizarea seminarului a tuturor angajaților instituției.

              Evaluarea seminarului a reliefat că subiectul seminarului a fost focalizat pe necesitățile cadrelor manageriale și a contribuit la formarea abilităților practice la acest aspect.

              DÎ Hîncești își propune să promoveze cele mai eficiente practici manageriale prin realizarea seminarelor , prin promovarea experiențelor avansate.

  Postat 26 aprilie 2016

SEMINAR RAIONAL: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
SEMINAR RAIONAL: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
SEMINAR RAIONAL: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
SEMINAR RAIONAL: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
SEMINAR RAIONAL: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
SEMINAR RAIONAL: Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional
Button Home Button Top of Page