Reflecții cu referire la seminarul pentru managerii școlari, desfășurat de către Direcția Învățămînt Hîncești la 28 ianuarie 2016, în GM Fundul Galbenei
Button Back

Clama
 • Reflecții cu referire la seminarul pentru managerii școlari, desfășurat de către Direcția Învățămînt Hîncești la 28 ianuarie 2016, în GM Fundul Galbenei

  În conformitate cu Planul de activitate al DÎ Hîncești în data de 28 ianuarie 2016, în GM Fundul Galbenei  s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu managerii școlari, avînd genericul „Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional”, formator dna Valentina Tonu, șefa DÎ Hîncești.

  Pornind de la obiective, pe parcursul activității au fost abordate următoarele subiecte:

  1.      Comunicarea managerială ca fenomen organizațional

  2.      Funcții ale comunicării manageriale

  3.      Etica în comunicarea managerială

  4.      Tipuri de comunicare

  5.      Limbaje ale comunicării

  6.      Caracteristici ale comunicării verbale eficiente

  7.      Stilul de comunicare managerială

  8.      Feedback-ul în comunicarea managerială.

   

  Formatorul, dna Valentina Tonu,  a actualizat informația cu referire la scopul, obiectivele și rolurile comunicării manageriale, funcțiile,  formele, tipurile și stilurile comunicării.  Informația teoretică a fost consolidată cu sarcini ce vizau Practici din experiența instituțiilor educaționale, urmate de Recomandări pentru depășirea conflictelor, pentru  a asigura o comunicare performantă a managerilor școlari cu angajații și alți actanți educaționali.

                Testul final,  propus managerilor școlari a avut drept scop autoevaluarea fiecărui participant, pentru a stabili acțiunile  ulterioare.

               Prin desfășurarea acestui seminar  Direcția  Învățămînt  Hîncești urmăreşte  ca managerii școlari să prezinte pe viitor abilități de comunicare, acestea fiind premise ale calității comunicării manageriale interne și externe, să aplice strategii adecvate pentru comunicarea managerială, în scopul evitării situațiilor de conflict.

              Un model de comunicare eficientă a fost prezentat de către  instituția-gazdă.  Formabilii,  managerii școlari,  au avut posibilitatea să urmărească  diverse tipuri/forme de comunicare între echipa managerială a instituției și cadrele didactice, comunicarea cadru didactic/elev/părinte, elev/elev, asistînd la 4 ore publice, prezentate de  următoarele cadre didactice: Motrescu Grigore, profesor de limba română, grad didactic II; Moraru Elena, profesor de educație fizică, grad didactic I; Velenciuc Liubovi profesor de educație muzicală, grad didactic II și Căpiță Ludmila, învățătoare, grad didactic II.

  Activitatea extracurriculară, (scenarist, regizor – Bodișteanu Lidia, director  adjunct  pentru educație) cu care a finalizat seminarul,  a constituit un program de dare de seamă a activității cercurilor din instituție și a uimit auditoriul prin puternicul mesaj transmis, dar și prin valorile pe care această instituție le cultivă permanent discipolilor: dragostea de neam, grai și țară, de folclorul autentic, de admirație  pentru frumusețea artei și necesitatea promovării a tot ce este valoros.

  Atît orele publice, cît și activitatea extracurriculară au fost apreciate de către participanți cu calificativul ,,foarte bine” și felicităm echipa managerială cu faptul că  în  instituție activează cadre didactice de valoare. De asemenea, ținem să mulțumim echipei manageriale (dnei Bodișteanu Tatiana, manager; dnei Ciobanu Maria, director adjunct pentru instruire; dnei Bodișteanu Lidia, director adjunct pentru educație) pentru  responsabilitate și promovarea elementelor de cultură organizațională  în  pregătirea și realizarea seminarului.

  Desfășurarea acestui seminar a creat pentru noi, managerii școlari, oportunitatea de a chibzui asupra tipului, formelor de comunicare pe care le realizăm în instituții, dar și a stabilirii unor acțiuni  de lichidare a neajunsurilor personale și de ajutorare pentru ameliorarea situațiilor de conflict, care se atestă în unele instituții.

              În acest context, vom enunța că ne vom strădui în activitatea noastră să implementăm cele învățate, prin formarea cadrelor didactice din instituție, dar și prin atitudinea individuală față de aspectul comunicării cu orice persoană, deoarece, așa cum s-a exprimat dl Motrescu Grigore ,,Cartea de vizită a  fiecăruia dintre noi este felul cum comunicăm.”

   

  Macari Tamara, manager

  Liceul Teoretic ”Ștefan Holban”,  Cărpineni

  Postat 02 februarie 2016

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1508 poze_seminar_Fundul Galbenei_28_01_2016 (poze seminar_Fundul Galbenei_28_01_2016.zip)
seminar_28_01_2016
Button Home Button Top of Page