Regulamentul Festivalului - concurs raional de colinde, obiceiuri şi datini de Crăciun şi Anul Nou
Button Back

Clama
 • Regulamentul Festivalului - concurs raional de colinde, obiceiuri şi datini de Crăciun şi Anul Nou

  Festivalul de colinde, obiceiuri  şi datini de Crăciun şi Anul Nou se organizează de către Direcţia Învăţămînt Hînceşti în baza Ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova “Cu privire la programul activităţilor extraşcolare  în învăţămîntul preuniversitar” o dată în doi ani.

  Scop: Renaşterea, propagarea şi păstrarea obiceiurilor de iarnă în vederea educaţiei prin şi pentru valorile naţionale a tinerii generaţii.

         Obiective:

  -          orientarea activităţii cercurilor şi formaţiilor etnofolclorice spre colectarea, studierea şi propagarea celor mai originale, autentice variante de colinde, urături şi dramă populară din zona de unde vine;

  -          interpretarea creaţiilor folclorice în maniera şi stilul corespunzător;

  -          promovarea şi susţinerea tinerilor folclorişti.

  Participanţi ai Festivalului - concurs pot fi colectivele etnofoloclorice din instituţiile de învăţămînt preuniversitar ale raionului.

  Timpul pentru evoluare – pănă la 15 min.

  Programul minispectacolului etnofolcloric poate include:

  -          colinde magico-rituale, colinde cu elemente de urare, de felicitare, colinde de tip general, colinde sociale (pentru gospodar, gospodină, tineri căsătoriţi, fată mare, vănător, pescar, cioban). Colinde de creaţie poetică, fantastice, eroice, despre agricultură;

  (colinda se va evidenţia prin bogăşia şi importanţa conţinutului)

  -ciclul folcloric al Anului Nou, care include oraţii populare, dramatice, felurite forme – urări, etc.

  Textul hăiturii ce poetizează munca plugarilor, simbolizînd procesul de producere a pîinii, se interpretează, respectînd tonul fundamental specific genului.

  Semănatul, obicei agrar, însoţit de urătură specifică – de roadă, sănătate, pace, belşug.

  Sorcova – formă de felicitare de Anul Nou.

  Teatrul folcloric:

  -          jocuri cu măşti zoomorfice/Capra, Calul, Vulpea, Cocostîrcul, Căluţul, Malanca;

  -          piese populare propriu-zise, cu text poetic dezvoltat, cu subiecte bine cunoscute ( Grupa lui Novac, ceata lui moş Novac) şi haiducesc ( Bujor, Jianu, Codreanu, Irozii);

  -          se vor respecta atributele, costumele, măştile fiecărui personaj al dramelor populare.

              Criterii de apreciere: nivelul artistic, varietatea repertoriului, volumul şi conţinutul materialului cercetat, originalitatea conţinutului, folosirea materialului local, arta interpretativă, cultura scenică, costumul naţional, atributele, măştile.

  Festivalul – concurs se va desfăşura  în a II-a decadă a lunii decembrie.

  Urmăriţi planul de activitate al DÎ pe luna decembrie.

   

  Oferta de participare

  1. Denumirea formaţiei, colectivului folcloric
  2. Localitatea
  3. Denumirea instituţiei
  4. N. P. Conducătorului
  5. Conţinutul programului
  6. Nr. participanţilor, numele, prenumele, clasa

   

  Se prezintă DÎ pînă la 05 decembrie, 2015

  Postat 11 noiembrie 2015

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
1371 REG_COLINDE (REG. colinde.doc)
Button Home Button Top of Page