Informaţie cu privire la desfăşurarea seminarului responsabililor pentru educaţie, 25 noiembrie 2014, LT Lăpuşna
Button Back

Clama
 • Informaţie cu privire la desfăşurarea seminarului responsabililor pentru educaţie, 25 noiembrie 2014, LT Lăpuşna

  Obiectivele seminarului:

  O        Familiarizarea cu conceptul de ,,devianță comportamentală”;

  O        Înțelegerea cauzalității ,,devianței comportamentale” din perspectivă sociologică, psihologică, culturologică şi pedagogică;

  O        analiza diferitelor aspecte ale „devianței comportamentale", cu scopul înţelegerii sale corespunzătoare şi a adaptării celor mai potrivite măsuri de prevenire şi înlăturare a efectelor;

  O        angajarea profesorilor în realizarea unor demersuri în scopul prevenirii şi diminuării comportamentelor deviante;

  O        oferirea unor sugestii, în vederea prevenirii şi combaterii eficiente a devierilor comportamentale ale elevilor, din experiența  LT Lăpușna;

   

               La seminar au fost prezenţi  37 de responsabili pentru educaţie.

  Administraţia instituţiei, împreună cu cadrele didactice ale LT Lăpuşna, au asigurat o ambianţă plăcută, iar pentru o abordare eficientă a temei seminarului au fost prezentate 7 ore publice: ore de dirigenţie şi la diverse discipline şcolare, finalizînd cu  activitatea extracurriculară: « Adio, toamnă », conform agendei.

   

  Ore demonstrative:

  *      Clasa IV-A, Tomaşciuc E., g/d I, oră de dirigenţie

  Subiectul lecţiei: Binele şi Răul

  *      Clasa II-B, Bîrlădeanu O, g/d II, educaţia moral-spirituală

  Subiectul lecţiei: Cum trebuie să fii în viitor!

  *      Clasa VII-B, Călăraş V., g/d II, ora de dirigenţie

  Subiectul lecţiei: Încrederea în sine – primul pas către succes!

  *      Clasa IX-A, Totaru V., g/d I, limba şi literatura română

  Subiectul lecţiei: Atelier de lectură

  *      Clasa X-A, Balan G., ora de dirigenţie

  Subiectul lecţiei: Alcoolul şi tutunul la adolescenţi

  *      Clasa VII-A, Moraru L., g/d II, limba engleză

  Subiectul lecţiei: Family Traditions

  *      Clasa IX-B, Dragan N., g/d II, ora de dirigenţie

  Subiectul lecţiei: Comunicarea asertivă

   

              Din Raportul, prezentat de către psihologul şcolar, Verdeş Nadejda, am cunoscut particularităţile claselor în care s-au desfăşurat activităţile, ca, ulterior, asistînd la ore, să putem observa aspecte ce ţin de comportamentul elevilor. Respectiv, am constatat că elevii au fost trataţi cu respect, oferind posibilitatea de implicare fiecăruia, în dependenţă de nivelul personal.

                 În cadrul etapei de evaluare, participanţii, responsabilii pentru  educaţie, au apreciat  toate activităţile cu calificativul:,,Foarte bine”.

  Ex. Macari Tamara

  0269-22679

  Postat 26 noiembrie 2014

Documente anexate

Nr Titlul documentelor anexate
814 materiale seminar (Seminar Lapusna_25_11_2014.zip)
Button Home Button Top of Page