Concursul de Creaţie al Tinerei Generaţii ,,ARS Adolescentina-2014”, etapa a V-a, creaţie literară proprie
Button Back

Clama
 • Concursul de Creaţie al Tinerei Generaţii ,,ARS Adolescentina-2014”, etapa a V-a, creaţie literară proprie

  Radio Moldova organizează Concursul de Creaţie al Tinerei Generaţii ,,ARS Adolescentina-2014”, etapa a V-a, creaţie literară proprie. Secţiuni: proză, poezie.Temă liberă.

     La ambele secţiuni vor participa tineri condeieri atît din clasele gimnaziale(VII-IX), cît şi liceale(X-XII).

          Nota bene:

  Această etapă la compartimentul proză prevede doar lucrări artistice: nuvelă, povestire, poveste etc., deoarece eseul şi publicistica au etapa lor specială. Acestea nu trebuie să depăşească trei pagini scrise la calculator.

     Etapa este dedicată Anului Dumitru Matcovschi, fiind cea mai amplă dintre toate celelalte care s-au desfăşurat pînă acum în acest an la Ars Adolescentina.

       Aşteptăm lucrările ( doar o lucrare în proză ori doar 5 poezii ) în perioada 01 octombrie- 01 noiembrie 2014 pe adresa : or. Chişinău, str. Mioriţa, 1, Casa Radio, pentru ARS Adolescentina. Înainte de a le expedia formaţi 096175426, pentru a afla detalii suplimentare.

   

           Important : Autorii vor semna descifrabil lucrările, vor indica adresa  exactă, clasa în care studiază, vor nota şi un număr de telefon, adresa electronică proprie etc.

     Cele mai bune lucrări  vor fi premiate ca şi la ediţiile precedente cu diplome, seturi de carte valoroasă, menţiuni, fiind instituite şi patru premii mari.

                   

                  Pentru informaţii suplimentare: Zina Izbas, redactor-prezentator 096175426                   

                                                                                   Ex: Tamara Macari, tel.: 2-26-79

  Postat 30 septembrie 2014

Button Home Button Top of Page